Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Farligt avfall

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Till farligt avfall räknas

  • målarfärg, lack, lim, lösningsmedel
  • olja, oljigt avfall, bilvätskor
  • kemikalier med varningsmärke
  • ackumulatorer och batterier (kan också returneras till försäljarna)
  • mediciner och febertermometrar med kvicksilver (till apoteken)
  • gasflaskor för engångsbruk (övriga till försäljarna)
  • sprängämnen, vapen och ammunition; kontakta polisen

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Vad händer med avfallet:

De farliga avfallen behandlas i behandlingsanläggningar, så det blir ofarliga. Efter behandlingen får man råmateral, el och värme av dem.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats