Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Skadliga främmande arter

Skadliga främmande arter är växter, djur och andra organismer som med hjälp av människan har spridit sig från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden, där de hotar naturens mångfald och/eller orsakar märkbar ekonomisk, social eller estetisk skada. Exempel på dylika är jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin, vresros och spansk skogssnigel. Mer information om främmande arter och bekämpning av dessa hittar du på Miljo.fi samt Portalen för främmande arter.

Nedanstående instruktion är en allmän instruktion för hantering av avfall som innehåller skadliga främmande arter. Inpackningsinstruktionen för vresros avviker från den allmänna instruktionen. Se inpackningsinstruktionen för vresros.

  • Det ingår alltid en risk för spridning, då avfall av främmande arter transporteras. Förstör därför avfall av främmande arter på fyndplatsen, om möjligt.
  • Packa in de främmande arterna omsorgsfullt i en tätt sluten dubbel sopsäck.
    • Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
    • Hantera avfall av främmande arter speciellt noggrant, så att växtdelar och ägg som möjliggör spridning inte hamnar i omgivningen.
  • Mottagning kan inte erbjudas för blandlass som innehåller jordmaterial och skadliga främmande arter (ägg, frön, rötter och/eller ris). Ifall du gräver upp växt, rötter och jordmaterial allt på en gång, bör växtdelarna separeras från jordmaterialet redan vid uppkomstplatsen. Observera att jordmaterial från områden där spansk skogssnigel förekommer får inte flyttas till andra områden på grund av spridningsrisken.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier behöver inte förpackas i sopsäckar utan det räcker med att täcka lasset omsorgsfullt under transporten.

Mottagningsavgift:

Små partier tas emot avgiftsfritt, stora partier enligt prislistan för brännbart avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats