Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Främmande arter

Främmande arter är växter, djur och andra organismer som har spridit sig från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden med hjälp av människan. Av dessa klassas en del som skadliga, eftersom de hotar naturens mångfald och/eller orsakar märkbar ekonomisk, social eller estetisk skada. Exempel på dylika är jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin, vresros och spansk skogssnigel. Mer information om främmande arter och bekämpning av dessa hittar du på Miljo.fi samt Portalen för främmande arter.

  • Det ingår alltid en risk för spridning, då avfall av främmande arter transporteras. Förstör därför avfall av främmande arter på fyndplatsen, om möjligt.
  • Packa in de främmande arterna omsorgsfullt i en tätt sluten dubbel sopsäck.
    • Se inpackningsinstruktionen för vresros
    • Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
    • Hantera avfall av främmande arter speciellt noggrant, så att växtdelar och ägg som möjliggör spridning inte hamnar i omgivningen.
  • Ifall du gräver upp växt, rötter och jordmaterial allt på en gång, bör växtdelarna separeras från jordmaterialet redan vid uppkomstplatsen. Mottagning kan inte erbjudas för blandlass som innehåller jordmaterial, rötter och ris.

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsavgift:

Små partier tas emot avgiftsfritt, stora partier enligt prislistan för brännbart avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats