Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Frityroljor

  • större partier frityr- och stekoljor från hushåll, som till exempel munkfriteringsolja

Sorteringsstationerna tar emot små partier frityrolja. För större partier, såsom frityroljor från storkök, bör du höra dig för om mottagningen med företag som specialiserat sig på återvinning av växtoljor.

Vad händer med avfallet:

Frityroljor förädlas och går till återanvändning som råvara för biologiskt nedbrytbara smörjmedel.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats