Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Glasförpackningar

Endast förpackningsglas

  • glasburkar- och flaskor

Avlägsna lock och korkar. Etiketter och ringar behöver inte avlägsnas. Skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas, såsom söndriga kärl, som brännbart avfall.

Vad händer med avfallet:

Av det insamlade glaset tillverkas nya glasförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Husbolagets avfallskärl

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats