Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Grovavfall

Vad händer med avfallet:

Grovavfallet behandlas mekaniskt. Avfall som kan utnyttjas som material eller energi sorteras och levereras till nyttoanvändning. Avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen deponeras på avstjälpningsplatsen.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats