Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Keramikkärl

  • kaffekoppar och keramiska muggar
  • keramiska tallrikar
  • keramiska prydnadsföremål
  • lerkärl

Vad händer med avfallet:

Keramikkärlet lämnas in till tegelfabriken. Det mals ner till ett fint pulver och används som tegelråvara.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats