Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Metall

  • konservburkar och metallburkar
  • dryckesburkar utan pant
  • aluminiumformar, -folie och -lock
  • metallock, -kapsyler och tillslutare
  • gamla kastruller och stekpannor
  • bestick, saxar och handverktyg
  • spikar, skruvar, beslag och övriga små metallföremål
  • värmeljusskal av aluminium
  • tomma aerosolburkar utan tryck
  • tomma målburkar

Till metallinsamlingen hör avfall av vilket viktmässigt minst hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – dessa bör alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

För små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller vid Rinki-ekopunkten. Ta större metallskrot till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Vad händer med avfallet:

Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Husbolagets avfallskärl

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats