Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Papper

  • dagstidningar och tidskrifter
  • reklam och broschyrer
  • kuvert
  • kopierings- och ritpapper
  • produkt- och telefonkataloger
  • pocketböcker med mjuka pärmar samt böcker från vilka hårda pärmar har avlägsnats

Bunta inte ihop pappren med snöre eller förpackningstejp.

Vad händer med avfallet:

Av det insamlade pappret tillverkas bl.a. tidnings- och mjukpapper.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Husbolagets avfallskärl

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats