Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Plastförpackningar

Tomma, rena och torra plastförpackningar, såsom

  • livsmedelsförpackningar i plast, såsom yoghurtburkar, påläggsaskar och -förpackningar samt förpackningar för färdigmat
  • plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål
  • flaskor, kanistrar och burkar av plast – helst tillplattade
  • plastkassar, -påsar och -omslag
  • styroxförpackningar
  • PVC-förpackningar

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Vad händer med avfallet:

Plastavfallet behandlas i en plaståtervinningsanläggning och det används för tillverkning av nya plastföremål samt till energiproduktion.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats