Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Pulversläckare

Pulversläckare tas emot på alla sorteringsstationeroch avfallscentraler. Lägg inte läckare bland med annat avfall. Många försäljare tar emot föråldrade släckare vid inköp av ny. Affärer som säljer pulversläckare fyller även på släckarna på nytt.

Vad händer med avfallet:

Pulversläckarna töms, efter vilket de återvinns som metall. Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats