Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Räfsavfall

  • löv och barr
  • gräsklipp
  • ogräs
  • vass

Kompostera räfsavfallet på din gård eller ta det till sorteringsstationen eller avfallscentralen. Räfsavfall tas inte mot på Korpo, Houtskärs eller Mörttilä sorteringsstationer.

Vad händer med avfallet:

Räfsavfallet komposteras och används bl.a. i grönbyggnad.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats