Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Räfsavfall

  • löv och barr
  • gräsklipp och mossa
  • rensade växtdelar och ogräs (ej skadliga främmande arter)
  • vass

Kompostera räfsavfallet på din gård eller ta det till sorteringsstationen eller avfallscentralen. Räfsavfall tas inte mot på Korpo, Houtskärs eller Mörttilä sorteringsstationer.

Vad händer med avfallet:

Räfsavfallet komposteras och används bl.a. i grönbyggnad.

Mottagningsavgift:

Små avfallspartier, det vill säga lass som hämtas med personbil, personbilssläp eller paketbil tas avgiftsfritt emot. Se prislistan för större partier.

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats