Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Ren överloppsjord

För ren överloppsjord till en jordavstjälpningsplats. Små partier ren överloppsjord mottas även vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Vi har inte mottagning för stora partier av ren överloppsjord.

Vad händer med avfallet:

Ren överloppsjord används i skötseln av avfallscentralens konstruktioner.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats