Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Ris och kvistar

  • ris och kvistar
  • också taggiga kvistar av hagtorn och rosenbuskar

Vad händer med avfallet:

Risen och kvistarna flisas och levereras till värmeverk, där de ger el och värme.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats