Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Sanitetsporslin

  • toalettstolar
  • lavoarer

Observera att det kan uppstå vassa, skärande kanter i sanitetsporslin som går sönder. På grund av detta är det rekommenderat att använda skärskyddshandskar vid hantering av sanitetsporslin.

Vad händer med avfallet:

Sanitetsporslinet krossas och används i skötseln av avstjälpningsplatsens konstruktioner.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats