Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Sekretessbelagt avfall

  • sekretessbelagda dokument
  • elapparater med sekretessbelagt innehåll

Sekretessbelagt avfall tas emot på Korvenmäki avfallscentral under öppettiderna och på Toppå avfallscentral vardagar kl. 8-16.

Vad händer med avfallet:

Sekretessbelagt avfall förstörs. Efter att det förstörts, utnyttjas det strimlade pappret, som inte längre går att tyda, som råmaterial för pappersindustrin. Övrigt sekretessbelagt material utnyttjas endera som material eller som energi.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Avfallscentral