Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Slutavfall

  • gipsskivor med kakel
  • glasull
  • plattor och kakel
  • glaskärl och glasföremål
  • trådglas
  • vindrutor från bilar och annat laminerat glas

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Vad händer med avfallet:

Slutavfallet deponeras på avstjälpningsplatsen.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats