Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stoppade möbler

  • soffor och fåtöljer
  • fjädermadrasser och -sängar

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Vad händer med avfallet:

Möblerna krossas, vartefter de största metalldelarna separeras till återvinning. Materialet som återstår utnyttjas som energi i ett avfallskraftverk.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats