Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stort brännbart avfall

  • lättpresenningar
  • vinylmattor
  • långa plaströr
  • skumgummimadrasser
  • stora mattor

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Vad händer med avfallet:

Från avfallet separeras bland annat metaller för separat återvinning, varefter materialet krossas till brännbar styckesstorlek.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats