Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Stubbar

Enskilda stubbar tas emot vid avfallscentralerna i Isosuo, Korvenmäki, Rauhala och Toppå. Större mängder tas endast emot vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Vad händer med avfallet:

Stubbarna flisas och levereras till värmeverk, där det ger till el och värme.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats