Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Träavfall

  • målat och ytbehandlat trä
  • trämöbler
  • träbaserade skivor, till exempel MDF-skivor och laminat
  • lastpallar
  • byggskivor och faner
  • sågvaror och betongbrädor
  • rena sågspån eller kutterspån

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Vad händer med avfallet:

Träavfallet flisas och levereras till värmeverk, där det ger till el och värme.

Mottagningsavgift:

Ingen mottagningsavgift.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats