Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tryckimpregnerat trä

  • tryckimpregnerat, kreosotbehandlat och saltimpregnerat trä

Upp till 1 m³ tryckimpregnerat trä tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer, större partier kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn, behöver inte avlägsnas. Den avgiftsfria mottagningen gäller inte järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar eller deras stumpar. Dessa kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.

Vad händer med avfallet:

Det tryckimpregnerade träet levereras till en återvinningsterminal. Träavfallet flisas, behandlas så att det blir ofarligt och utnyttjas i energiproduktion.

Mottagningsavgift:

Upp till 1 m³ av avfallet tas avgiftsfritt emot. Större partier enligt prislistan för större partier. Järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar eller deras stumpar räknas inte till samhällsavfall som uppstår i hushåll. De räknas till företagsavfall och är alltid avgiftsbelagda. Prissättning enligt prislistan för stora avfallspartier.

Se prislistan för större avfallspartier.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats