Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Tryckimpregnerat trä

  • tryckimpregnerat, kreosotbehandlat och saltimpregnerat trä

Upp till 1 m³ tryckimpregnerat trä tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Större partier kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn, behöver inte avlägsnas.

Vad händer med avfallet:

Det tryckimpregnerade träet levereras till en återvinningsterminal. Träavfallet flisas, behandlas så att det blir ofarligt och utnyttjas i energiproduktion.

Mottagningsavgift:

Upp till 1 m³ av avfallet tas avgiftsfritt emot. Se prislistan för större partier.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats