Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Akvarium

Sortera guldfiskskålar av glas i kärlet för brännbart avfall. För övriga glasakvarier till flaket för fönsterglas med bågar på sorteringsstationerna eller avfallscentralerna. Rengör akvariet på sand och övrigt material innan du tar den till mottagningen. Sortera plastakvarier som brännbart avfall. Små plastakvarier kan sorteras i kärlet för brännbart avfall vid fastigheten, medan stora plastakvarier bör föras till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallGlas med bågar

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Duschskåp med väggar av plexiglas sorteras som metall.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral