Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Ströpellets för husdjur

Sortera ströpelletsen i kärlet för brännbart avfall. Även om pelletsen är tillverkade av biologiskt nedbrytbart material får de inte läggas i kärlet för bioavfall eftersom det innehåller fekala bakterier, som orsakar hygienproblem vid hanteringsanläggningen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats