Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

ABS-båt

Under 4,5 m långa båtar tas emot vid alla sorteringsstationer. Båtar som är längre än detta mottas endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

GrovavfallStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats