Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Aerosolburk

Aerosolburkar med innehåll är farligt avfall. Om burken har använts så att den är helt tom, kan du lägga den i metallinsamlingen. 

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats