Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Ammunition

Informera polisen om ammunition, sprängämnen och vapen. Polisen ger dig instruktioner. Lämna i första hand nödraketer och fyrverkerier till försäljaren.

Mottagningsplatser:

-