Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Asfalt

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Asfalt

Sorteringsinstruktioner:

För borttagen asfaltbeläggning till tillverkaren. Bland annat NCC:s asfaltsstation i Saramäki i Åbo och Peab Industri Ab:s asfaltstationer i Korvemäki i Salo (Helsingintie 541) samt i Åbo (Rydöntie 11) tar emot asfalt.

Mottagningsplatser:

-