Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Aska

Ren träaska kan användas som gödsel i trädgården. Om du lägger aska i avfallskärlet, kyl ner askan och packa den tätt i en papplåda.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats