Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Balsaminväxter

Det växer två skadliga främmande arter av balsaminväxter i Finland: jättebalsamin och apelsinbalsamin. Balsaminerna sprider sig med frön. Mer information om balsaminväxterna och deras bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Packa in avfall som består av balsamin i en tätt sluten dubbel sopsäck. Sortera små mängder i fastighetens kärl för brännbart avfall, ta större mängder till sorteringsstationen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats