Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Barnvagn

Sortera vagnarnas chassi som metall och inlägget som stort brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallStort brännbart avfall

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats