Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bastustenar

Använd stenarna i första hand på den egna gården, till exempel som kantstenar vid planteringar.

Enskilda bastustenar (högst ett 10 liters ämbar) kan förstöras genom att sätta stenarna i det egna avfallskärlet för brännbart avfall.

Bastusten av natursten tas emot som jordmaterial vid sorteringsstationerna vid Toppå och Korvenmäki. Keramiska bastustenar tas emot som slutavfall på alla sorteringsstationer.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallRen överloppsjordSlutavfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

För ren överloppsjord till en jordavstjälpningsplats. Små partier ren överloppsjord mottas även vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Vi har inte mottagning för stora partier av ren överloppsjord.

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats