Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Båt

Under 4,5 m långa båtar tas emot vid alla sorteringsstationer. Båtar som är längre än detta mottas endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler. Mottagning och prissättning sker på basen av båtens material och storlek.

Se sorteringsanvisningarna för båtar tillverkade av olika material:

Mottagningsplatser:

-

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats