Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Batteri

Batterier och små ackumulatorer kan returneras till butiker som säljer dylika eller till sorteringsstationerna. Tejpa speciellt litiumjonbatteriernas och -ackumulatorernas poler innan du för dem till insamlingen. På detta sätt förhindrar du eldsvådor.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats