Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Ben

Sortera små ben i kompostorn eller bioavfallskärlet. Det lönar sig lägga större ben i kärlet för brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

BioavfallBrännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats