Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bestick

För hela och användbara bestick till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Kom ihåg att endast avfall hör hemma på avfallsstationen, inte användbara saker.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats