Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bestick

För hela och användbara bestick till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Kom ihåg att endast avfall hör hemma på avfallsstationen, inte användbara saker.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Sorteringsinstruktioner:

Till metallinsamlingen hör avfall av vilket viktmässigt minst hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – dessa bör alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

För små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller vid Rinki-ekopunkten. Ta större metallskrot till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats