Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Betad säd

Betad säd är farligt avfall som härstammar från jordbruksverksamhet och tas emot enligt prislistan för farligt avfall från företag och jordbruk. Betad säd (med undantag för säd som behandlats med kvicksilver) tas emot som bekämpningsmedel. Gammal säd som behandlats med kvicksilver får inte läggas i bekämpningsmedelsinsamlingen utan de tas emot som kvicksilver.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats