Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Betningsmedel

Betningsmedel är farligt avfall som härstammar från jordbruksverksamhet och tas emot enligt prislistan för farligt avfall från företag och jordbruk. Betningsmedel, med undantag för kvicksilver, tas emot som bekämpningsmedel. Kvicksilver får inte läggas i bekämpningsmedelsinsamlingen utan det tas emot som kvicksilver.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats