Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bil

För skrotbilen till en auktoriserad mottagningsplats, se mottagningsplatser på www.autokierratys.fi

Mottagningsplatser:

-