Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bildäck

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Däck

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral