Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Billampa

Sortera glöd- och halogenlampor i brännbart avfall. LED- och xenonlampor sorteras som elapparater eftersom de innehåller elektronik och farliga ämnen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallElapparater

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats