Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bilsäte

Leverera bilsätet till avfallscentralen som metallskrot. Hela fordon som ska skrotas ska lämnas in till en auktoriserad mottagare. Se insamlingsplatser på www.autokierratys.fi

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats