Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bitumenbeläggning

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Bitumentakfilt

Sorteringsinstruktioner:

Med takfilt av bitumen får det inte finnas trä, metall, stenmaterial, gummi, aluminiumpapper eller annat avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral