Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bläckkassett

Bläckkassetter kan fyllas på, vilket ofta blir billigare än att köpa en ny. Tomma bläckkassetter kan läggas i kärlet för brännbart avfall. Oanvänt bläck är farligt avfall och ska tas till mottagningsplatsen för farligt avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats