Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Blandavfall

Det avfall som tidigare var blandavfall i Salo, Pemar, Sagu och Kimitoön kallas nu för brännbart avfall. Samma benämning används på hela LSJH:s område. Fastän namnet har ändrat får du sätta samma avfall i avfallskärlet för brännbart avfall som i det gamla blandavfallet.

Bekanta dig med sorteringsinstruktionerna för brännbart avfall

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats