Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Blåsull

Mineralull sorteras som slutavfall och träbaserad fiberull sorteras som brännbart avfall. För den överblivna isoleringsullen till sorteringsstationen eller avfallscentralen. Är isoleringen oanvänd lönar det sig att försöka returnera den till försäljaren eller erbjuda den till försäljning åt andra byggare på olika köp&sälj-spalter.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallSlutavfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats