Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Blomkruka av lera

Sortera blomkrukor av lera som kärlkeramik eller brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKeramikkärl

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats