Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Blomkruka i glas

Sortera blomkrukor i glas som brännbart avfall. Kvalitetsegenskaperna för glasföremål skiljer sig från de egenskaper återvinningsbart förpackningsglas har och därför duger de inte till glasförpackningsinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats