Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Blomkruka i keramik

Sortera keramiska blomkrukor som kärlkeramik eller brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKeramikkärl

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats