Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Brandsläckare

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Pulversläckare

Sorteringsinstruktioner:

Pulversläckare tas emot på alla sorteringsstationeroch avfallscentraler. Lägg inte läckare bland med annat avfall. Många försäljare tar emot föråldrade släckare vid inköp av ny. Affärer som säljer pulversläckare fyller även på släckarna på nytt.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats