Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Brödpåse

Sortera brödpåsar i plast i plastinsamlingen och brödpåsar i papper i kartonginsamlingen. Även pappersbrödpåsar med plastfönster lämpar sig för kartonginsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

KartongförpackningarPlastförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Skjöl ur och låt torka. Riv, platta till och packa kartongförpackningar innanför varandra. Om förpackningen har en kork skall den avlägsnas och sorteras i plastförpackningar.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral